System message

Kodály Filharmónia Debrecen - marketing és reklámszervező pályázat

Kodály Filharmónia Debrecen - marketing és reklámszervező pályázat

Kodály Filharmónia Debrecen

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kodály Filharmónia Debrecen 
Kodály Kórus Debrecen

marketing és reklámszervező (szakalkalmazott)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Széchenyi utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jegy- és bérletértékesítési feladatok ügyintézése. Ehhez tartozó külső-belső kapcsolattartás. Az Interticket értékesítési rendszer kezelése. Marketing ügyintézési feladatok. Közönségszervezés. Ifjúsági koncertek közönségszervezése valamint az ehhez kapcsolódó egyéb feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

•         PR-és marketing ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Jegyértékesítési területen szerezett tapasztalat, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Az interticket értékesítési rendszer vagy egyéb érékesítési rendszer ismerete,

•         Gazdasági területen szerzett diploma vagy szakképesítés,

•         Idegennyelv tárgyalás szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű tájékozódás a debreceni és a hazai kulturális életben,

•         Önálló, kreatív munkavégzés képessége csapatmunkára való alkalmasság ,

•         Projektszemlélet ,

•         Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,

•         Jó stressztűrő képesség, empátia,

•         Rugalmasság, nyitottság ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Katalin igazgató helyettes nyújt, a 52/500-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kodály Filharmónia Debrecen címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Simonffy utca 1. C ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: marketing és reklámszervező (szakalkalmazott).

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.debrecen.hu - 2019. május 31.

•         DMJV Polgármesteri Hivatal Új Városháza hirdetőtábla - 2019. május 31.

•         www.kodalyfilharmonia.hu - 2019. május 31.

További híreink

Hat korábban elmaradt koncert kapott új időpontot.

A Kodály Kórus Debrecen kamaraformációja 2020. június 29-én, hétfőn, 19.00-tól a Hajdúdorogi Főegyházmegye Metropóliai Hivatalának Aulájában zenés áhítatot tart. A belépés ingyenes, szeretettel várjuk rá az érdeklődőket!  

This webpage use cookies. Cookies stored on your computer.